Mit #9 - Avtohipnoza je varnejša, boljša in bolj učinkovita kot da bi šel k terapevtu

Mit #9 - Avtohipnoza je varnejša, boljša in bolj učinkovita kot da bi šel k terapevtu

Dejstvo: Avtohipnoza je lahko, ne moremo reči ravno škodljiva, ampak ne prinese
želenega rezultata, če nas jo pravilno ne nauči šolan hipnoterapevt. Negativen
odnos ali prepričanje o samem sebi lahko prepreči osebi, da doseže uspeh in
pozitivno spremembo. To pa lahko v daljšem časovnem obdobju povzroči še več
stresa in težav. Hipnoterapija dostopa direktno do podzavesti, medtem, ko
avtohipnoza tega ne more popolnoma, ker vedno je prisotna zavest v tej meri, da
si dajemo sugestije in ostaja tisti del kritičnega faktorja vedno aktiven.

Other Questions