In Omnia Paratus

Zelo razvejano je samo poznavanje Demence, ene izmed podcenjenih epidemij naše civilizacije.

50 0dtenkov demence

Je naš podprojekt, majhna tanka vejica, ki upamo bo prerasla v debelo vejo…

50 0dtenkov demence je samo majhen del projekta IN OMNIA PARATUS.