RAZSTAVA GOSPODARJI PREHODOV in rekonstrukcije prazgodovinskega tkanja

V soboto, 3. decembra 2016 ob 11. uri bo v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2 na Ptuju otvoritev razstave GOSPODARJI PREHODOV.
Pri pripravi razstave je sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. in sicer z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja, ki bodo razstavljene ob arheološkem gradivu iz obdobja prehoda iz bronaste v železno dobo. Razstava vključuje tudi rekonstrukcije priprav, na katerih boste lahko poskusili spresti kakšen centimeter lanene niti na prazgodovinski način ali preizkusili, kako delujejo prazgodovinske statve.
Predenje in tkanje je bilo od pradavnine žensko opravilo, ki je razen praktičnega vidika obsegalo tudi simbolni pomen ženske kot tiste, ki ustvarja življenjsko nit in iz nje tke tkanino življenja. Majda je tkalka, ki ustvarja na običajnih ročnih statvah, pa tudi na rekonstrukciji pokončnih prazgodovinskih statev. Pasove izdeluje v tehniki tkanja s pomočjo ploščic z luknjicami (znano tudi kot »tkanje s karticami«). Trakovi, tkani v tej tehniki so znani že od bronaste dobe naprej. Najstarejše ploščice za tkanje, stare več kot 2.500 let so našli v južni Nemčiji, v kraju Hochdorf in so povezane s keltsko kulturo.
Rekonstrukcije so tudi plod sodelovanja z tkalko Bojano Ažman, AMB ročno tkanje, predenje in barvanje volne z naravnimi barvili

Tkalka Majda v tkanju poustvarja in oživlja predvsem keltske vzorce, ki imajo tudi v sodobnem času pomembno estetsko vrednost.
Tkane pasove bo še do konca novembra moč videti v knjižnici Radlje ob Dravi (Koroška cesta 61a), rekonstrukcije pa na razstavi GOSPODARJI PREHODOV od 3. decembra 2016 do 27. oktobra 2017 v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2, Ptuj.
Prisrčno vabljeni k ogledu!

Skrita Energija in razstava Gospodarji prehodov

Pri pripravi razstave je z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. v navezi z Bojano Ažman.

V soboto, 3. decembra 2016,  je bila v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2 na Ptuju

otvoritev razstave GOSPODARJI PREHODOV.

Pri pripravi razstave je sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. v navezi z Bojano Ažman, in sicer z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja, ki so razstavljene ob arheološkem gradivu iz obdobja prehoda iz bronaste v železno dobo. V pedagoški sobi, ki je del razstave, smo zaposlene in prostovoljke Zavoda Skrita energija izvedle demonstracijo tkanja na rekonstrukciji prazgodovinskih statev, tkanja na kartice in tkalski glavnik ter predenja niti s pomočjo preproste preslice in vretena. Obiskovalci so z veliko vneme in radovednosti tudi sami poskusili tkati in presti – za veliko večino je bila to prva tovrstna izkušnja. Tudi za zaposlene in prostovoljke Zavoda Skrita Energija je bilo sodelovanje v projektu lepa izkušnja. Pokrajinskemu muzeju Ptuj –Ormož se iskreno zahvaljujemo, da smo lahko bili del te zgodbe.

Razstava GOSPODARJI PREHODOV bo odprta do 27. oktobra 2017. 
Prisrčno vabljeni k ogledu!

Nekaj utrinkov z razstave in priprav na otvoritev:

zavzetost

Zavzetost

Rekonstrukcija noše s prehoda mlajše bronaste dobe v železno dobo

Vsi smo tkalci in vsi smo tkanina

Še zadnji napotki avtorice, arheologinje Aleksandre Nestorović

GOSPODARJI PREHODOV

Gospodarji prehodov

Dve ključni iznajdbi iz začetka železne dobe sta v dobrem in slabem zaznamovali zgodovino vse do danes: uveljavitev železa in prevzem pisave. Železo je hitro spremenilo gospodarske temelje takratne družbe, pisava pa je omogočila zapisovanje misli ter s tem razvoj znanosti, umetnosti in zahodne civilizacije. Tudi območje današnje Slovenije je zajel tok sprememb. Lahko dostopna nahajališča železove rude so omogočila skokovit razvoj lokalnih skupnosti, ki so si pridobila bogastvo, moč in ugled s kvalitetnim železom ali z nadzorom trgovskih poti.

Z nastopom železne dobe je postala takšna povezovalna žila, po kateri so se pretakali vplivi z vzhoda in zahoda, tudi Drava, pradavna meja med panonskim in predalpskim svetom. Na mestu, kjer leži danes Ptuj, je bil že takrat pomemben prehod čez reko in s tem prehod iz enega kulturnega okolja v drugega. Veljaki, ki so živeli na današnjem Grajskem griču, so znali izkoristiti nove razmere: izredno zanimive najdbe izpred treh tisočletij kažejo, da so bili resnični gospodarji mnogoterih prehodov – preko reke, med pokrajinami in med kulturami.

Razstava bo na ogled od 3. decembra 2016 do 27. oktobra 2017 v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2, Ptuj.

http://pmpo.si/stalnice/pot-v-neznano-grobisca-rimske-petovione/ 

Razstava bo na ogled od 3. decembra 2016 do 27. oktobra 2017 v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2, Ptuj.