Kako naj vplivam na negativne misli, ko sem pod stresom in jih je ogromno?

Dogodek sam in posameznikova interpretacija le-tega oblikujeta njegova prepričanja in misli, te pa vplivajo na njegovo reakcijo oz. vedenje. Zato je negativni samogovor in miselna izkrivljanja smiselno nadzorovati in preoblikovati, da lahko izničimo njihov negativen vpliv na posameznika. Če želimo nefunkcionalne misli preoblikovati, jih moramo najprej prepoznati in identificirati.

Ravno zavedanje negativnega samogovora pa je navadno najbolj zahtevno, saj se misli pojavljajo avtomatično in se jih pogosto ne zavedamo. Zato psihologi predlagajo, da si posameznik oblikuje dnevnike samogovorov in negativnih misli. Po pomembnem dogodku je smiselno, da si posameznik na list napiše vse misli, ki so se mu pred, med in po pomembnem dogodku pojavljale. Pri tem naj si zapiše tudi katera čustva je doživljal oz. kako se je počutil v določenem trenutku in v kolikšni meri je v te misli verjel.

Pozitivne misli lahko oblikujemo z namenom kontrole slabih navad, za osredotočanje in usmerjanje pozornosti, za uravnavanje aktivacije, za premagovanje napora, za kontrolo čustev in razpoloženj, za izboljšanje samozaupanja, samospoštovanja in za višanje samopodobe.

Dodaj odgovor