Kako naj vplivam na negativne misli, ko sem pod stresom in jih je ogromno?

Dogodek sam in posameznikova interpretacija le-tega oblikujeta njegova prepričanja in misli, te pa vplivajo na njegovo reakcijo oz. vedenje. Zato je negativni samogovor in miselna izkrivljanja smiselno nadzorovati in preoblikovati, da lahko izničimo njihov negativen vpliv na posameznika. Če želimo nefunkcionalne misli preoblikovati, jih moramo najprej prepoznati in identificirati.

Ravno zavedanje negativnega samogovora pa je navadno najbolj zahtevno, saj se misli pojavljajo avtomatično in se jih pogosto ne zavedamo. Zato psihologi predlagajo, da si posameznik oblikuje dnevnike samogovorov in negativnih misli. Po pomembnem dogodku je smiselno, da si posameznik na list napiše vse misli, ki so se mu pred, med in po pomembnem dogodku pojavljale. Pri tem naj si zapiše tudi katera čustva je doživljal oz. kako se je počutil v določenem trenutku in v kolikšni meri je v te misli verjel.

Pozitivne misli lahko oblikujemo z namenom kontrole slabih navad, za osredotočanje in usmerjanje pozornosti, za uravnavanje aktivacije, za premagovanje napora, za kontrolo čustev in razpoloženj, za izboljšanje samozaupanja, samospoštovanja in za višanje samopodobe.

HIPOKRATOVA PRISEGA

Prevedel akademik Anton Sovre

Prisežem na Apolona Zdravnika in Asklepija in Higiejo in Panakejo in na vse bogove in boginje ter jih kličem za priče, da bom to prisego in to pogodbo izpolnjeval po zmožnosti in presodnosti:

1. da bom moža, ki me je izučil v zdravniški vedi, spoštoval kakor lastne starše in da bom delil z njim svoj preužitek ter mu pomagal, če bo v stiski;

2. da bom njegove sinove cenil kakor rodne brate in jih naučil svoje umetnosti, če bodo želeli pridobiti si jo, in to brez plačila in pismene pogodbe;

3. da bom strokovna navodila in predavanja in sploh vso učno snov preoddajal samo svojim sinovom, sinovom svojega učitelja in učencem, ki so po pogodbi zavezani in zapriseženi na zdravniški zakon, drugemu pa nikomur;

4. da bom dietična načela po svoji vesti in vednosti uporabljal v prid bolnikov ter odvračal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti škodljivo in nevarno;

5. da ne bom nikoli nikomur – tudi ko bi me prosil – zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel; prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda;

6. dal bom svoje življenje in vedo svojo varoval vseskozi neomadeževano in pošteno;

7. da ne bom rezal ljudi, ki trpe za kamni, marveč da jih bom prepuščal delovnim možem, ki jim je ta stvar poklicno opravilo;

8. da bom v sleherno hišo, kamor me bodo klicali, stopil samo zaradi koristi bolnikov ter da se bom vzdrževal vsake zavestne in pogubne krivice, posebno pa spolnega občevanja z ženskami in moškimi osebami, svobodnimi in sužnji;

9. da bom molčal o vsem, kar bom pri izvrševanju prakse ali tudi izven nje videl ali slišal o življenju in vedenju ljudi in česar ne gre obešati na veliki zvon, ker sem mnenja, da je take reči treba ohraniti zase kot (poklicno) skrivnost.

Če bom torej to prisego vestno izpolnjeval in je ne bom prelomil, naj mi bo dana sreča in blagoslov v življenju in poklicu, da me bodo vsi ljudje imeli zmeraj v čislih, če pa jo bom prekršil in postal krivoprisežnik, naj me zadene nasprotno!

VSE JE ENERGIJA: Čudoviti svet kvantne fizike

Kar dojemamo kot fizični materialni svet, tega na splošno ni, poleg tega je obstoj fizičnega sveta daleč od resnice. Številni dobitniki Nobelove nagrade za fiziko nam to vedno znova potrjujejo.

Med njimi je Niels Bohr, danski fizik, ki je pomembno prispeval k razumevanju atomske strukture in kvantne teorije.

” Če vas kvantna mehanika ni močno šokirala, potem je še  niste razumeli. To kar imenujemo realnost je zgrajeno iz stvari, ki se ne morejo šteti za prave “-. Niels Bohr

 

Ob koncu 19. stoletja so fiziki začeli raziskovati odnos med energijo in snovjo. Na ta način se je podrla dotedanja teza Newtonskega snovnega vesolja in ga je nadomestila s spoznanjem, da je vse, kar je v vesolju zgrajeno iz energije.

“Kljub vsem empiričnih dokazov, celo sama zamisel, da bi to bilo res – opis takšne narave realnosti – vedno izzove cinizem, nerazumevanje in celo bes.« – T. Folger

Kvantni fiziki so odkrili, da so atomi zgrajeni iz vrtincev energije, ki se nenehno vrtijo in vibrirajo in tako vsak oddaja svoj enkraten energijski podpis. Torej, če si res želimo spoznati sebe in ugotoviti kdo smo, ugotovimo, da smo pravzaprav bitja energije in vibracije, ki oddaja svoj enkraten  energijski podpis – to je dejstvo, ki ga kvantna mehanika nenehno potrjuje. Smo mnogo več od tega, kar smo se do sedaj zavedali. Skrajni čas je, da se začnemo zavedati samih sebe v tej drugačni luči.

 

Če opazujemo sestavo atomov z mikroskopom, vidimo male nevidne tornade kot vrtince z neskončnim številom energijskih delcev, imenovanih kvarki in fotoni. Ti delci tvorijo strukturo atoma. Če bi se bolj in bolj usmerjali na strukturo atoma na koncu ne bi videli ničesar, kajti zagledali bi se v fizično vrzel. Atomi nimajo fizične strukture, mi nimamo fizične strukture, fizične stvari res nimajo nikakršne fizične strukture! Atomi so sestavljeni iz nevidne energije, ne pa od oprijemljive materialne snovi.

 

“Moramo sprejeti neizpodbitne ugotovitve. Vesolje je nematerialno in duhovno. “- Richard Conn Henry

Zelo zmedeno kajne? Naše izkušnje kažejo, da je naša fizična realnost  sestavljena iz materialnih stvari. Odkritje, da  vesolje ni zbirka telesnih delov, ki jih Newton opredeljuje, ampak gre za celosten preplet nematerialnih energijskih valovanj, prihaja iz dela Alberta Einsteina, Maxa Plancka in Wernerja Heisenberga.

Nikola Tesla je nekoč dejal:

“Dan ko bo znanost začela študirati nefizične pojave, bo v desetih letih napredovala bolj kot v prejšnjih stoletjih svoje zgodovine.”

Na srečo, so mnogi znanstveniki naredili ta preskok, in začeli preučiti posledice tega kar je bilo odkrito v kvantni fiziki. Eden od teh odkritij je, da opazovalec ustvarja realnost.

 

Težko je razumeti, kako je svet, ki nas obdajajo zgrajen iz “misli”, kako težko je sprejeti iluzijo, da verjamemo v stvari, da so povsem materialne in realne?

 

Temeljni zaključek nove fizike tudi priznava, da opazovalec ustvarja realnost. Kot opazovalci smo osebno vpleteni v ustvarjanje lastne realnosti. Znanstveniki so prisiljeni priznati, da je vesolje mentalna struktura. Pionir fizike Sir James Jeans je napisal:

“Vesolje ne izgleda toliko kot velik stroj, ampak bolj kot dobra ideja.”

Um ni več samo vsiljivec v cesarstvu materialnega, temveč ga moramo razumeti kot ustvarjalca in vladarja imperija »materialnega«.

Ta podatek nam pove, da se moramo prebuditi in spoznali, da smo vsi energija in da izžarevamo enkraten energijski podpis. Občutki in čustva igrajo pomembno vlogo, in kvantna fizika nam pomaga, da razumemo, kako pomembno je, kaj vsi skupaj občutimo. Če vsi nosimo v sebi občutke ljubezni in miru, bo zagotovo to vplivalalo na zunanji svet, in kako se drugi ljudje okroli nas počutijo.

 

“Če želite odkriti skrivnosti vesolja, razmišljajte v smislu energije, frekvence in vibracije.” – Nikola Tesla

Študije so pokazale, da pozitivna čustva, ki se pojavijo pri določeni osebi, lahko vodijo do različnih izkušenj za to osebo, ki oddaja ta čustva in za ljudi okoli te osebe. Ali je frekvenca vibracij na  subatomarni ravni tista, ki spremeni manifestacijo fizične realnosti? Če je tako, na kakšen način?

Vemo, tudi to – ko atom spreminja svoje stanje, takrat absorbira ali oddaja elektromagnetne frekvence, katere so odgovorne za spremembo v njegovem stanju.

Ali različna stanja zaznavanja čustev in občutkov ustvarjajo različne elektromagnetne frekvence ?

JA, in to je dokazano.

 

(Ali sedaj pobliže spoznavate, kaj je Skrita Energija in kaj počnemo ?)

 

(Izvor: Nothing Is Solid & Everything Is Energy – Scientists Explain The World of Quantum Physics)

http://www.collective-evolution.com/2014/09/27/this-is-the-world-of-quantum-physics-nothing-is-solid-and-everything-is-energy/

RAZSTAVA GOSPODARJI PREHODOV in rekonstrukcije prazgodovinskega tkanja

V soboto, 3. decembra 2016 ob 11. uri bo v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2 na Ptuju otvoritev razstave GOSPODARJI PREHODOV.
Pri pripravi razstave je sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. in sicer z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja, ki bodo razstavljene ob arheološkem gradivu iz obdobja prehoda iz bronaste v železno dobo. Razstava vključuje tudi rekonstrukcije priprav, na katerih boste lahko poskusili spresti kakšen centimeter lanene niti na prazgodovinski način ali preizkusili, kako delujejo prazgodovinske statve.
Predenje in tkanje je bilo od pradavnine žensko opravilo, ki je razen praktičnega vidika obsegalo tudi simbolni pomen ženske kot tiste, ki ustvarja življenjsko nit in iz nje tke tkanino življenja. Majda je tkalka, ki ustvarja na običajnih ročnih statvah, pa tudi na rekonstrukciji pokončnih prazgodovinskih statev. Pasove izdeluje v tehniki tkanja s pomočjo ploščic z luknjicami (znano tudi kot »tkanje s karticami«). Trakovi, tkani v tej tehniki so znani že od bronaste dobe naprej. Najstarejše ploščice za tkanje, stare več kot 2.500 let so našli v južni Nemčiji, v kraju Hochdorf in so povezane s keltsko kulturo.
Rekonstrukcije so tudi plod sodelovanja z tkalko Bojano Ažman, AMB ročno tkanje, predenje in barvanje volne z naravnimi barvili

Tkalka Majda v tkanju poustvarja in oživlja predvsem keltske vzorce, ki imajo tudi v sodobnem času pomembno estetsko vrednost.
Tkane pasove bo še do konca novembra moč videti v knjižnici Radlje ob Dravi (Koroška cesta 61a), rekonstrukcije pa na razstavi GOSPODARJI PREHODOV od 3. decembra 2016 do 27. oktobra 2017 v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2, Ptuj.
Prisrčno vabljeni k ogledu!

Skrita Energija in razstava Gospodarji prehodov

Pri pripravi razstave je z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. v navezi z Bojano Ažman.

V soboto, 3. decembra 2016,  je bila v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2 na Ptuju

otvoritev razstave GOSPODARJI PREHODOV.

Pri pripravi razstave je sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. v navezi z Bojano Ažman, in sicer z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja, ki so razstavljene ob arheološkem gradivu iz obdobja prehoda iz bronaste v železno dobo. V pedagoški sobi, ki je del razstave, smo zaposlene in prostovoljke Zavoda Skrita energija izvedle demonstracijo tkanja na rekonstrukciji prazgodovinskih statev, tkanja na kartice in tkalski glavnik ter predenja niti s pomočjo preproste preslice in vretena. Obiskovalci so z veliko vneme in radovednosti tudi sami poskusili tkati in presti – za veliko večino je bila to prva tovrstna izkušnja. Tudi za zaposlene in prostovoljke Zavoda Skrita Energija je bilo sodelovanje v projektu lepa izkušnja. Pokrajinskemu muzeju Ptuj –Ormož se iskreno zahvaljujemo, da smo lahko bili del te zgodbe.

Razstava GOSPODARJI PREHODOV bo odprta do 27. oktobra 2017. 
Prisrčno vabljeni k ogledu!

Nekaj utrinkov z razstave in priprav na otvoritev:

zavzetost

Zavzetost

Rekonstrukcija noše s prehoda mlajše bronaste dobe v železno dobo

Vsi smo tkalci in vsi smo tkanina

Še zadnji napotki avtorice, arheologinje Aleksandre Nestorović

Prodam mačka !

Ste že slišali tega?

OGLAS: Prodam mačka. Mešanec med šiponom in sauvignonom.

Z zvrhano žličko Zeolita+ v kozarcu vode si pomagajte v “jutro potem”, če vas zbudi zoprno in boleče mjavkanje. Privoščite si sprehod in svež zrak ter spijte dovolj tekočine.
Sicer vam vsak dan, tudi ob prazniku vina in Sv. Martina svetujemo zmernost – okušanje je užitek, pretiravanje pa vodi v težave.

Ne objemajte drevesa, dovolite, da drevo objame vas

Keltski reiki Mojster Zlatko Križan uči, da se po drevesih pretaka neizmerno bogastvo življenjske energije, ki lahko človeku pomaga do boljšega zdravja

Kelti so bili zadnje po vsej Evropi živeče ljudstvo. Narava je bila zanje sveta. Spoštovali so vse, kar živi. Ni naključje, da je bila energija dreves v tesni zvezi z njihovo duhovnostjo. Mojstri keltskega reikija jo še danes jemljejo tam, kjer je, in jo dajejo tja, kjer je ni. Tisočletno znanje znova oživlja.

Zlatko Križan z zavoda Skrita energija je že devet let mojster keltskega reikija. Živi v objemu dreves, v Ribnici na Pohorju. Starodavnih veščin se je učil pri Pameli Jordan, prvi učenki in sodelavki Martina Pentercosta, ki velja za ustanovitelja sodobne oblike prakticiranja reikija. V dolgih letih študija zgodovine Keltov je razvil preprost, razumljiv in učinkovit sistem razumevanja pretoka življenjskih energij. »V terminologiji reikija bi rekli, da je linija mojstrov do prvinskosti zelo kratka, pristna in brez posrednikov. Sam sistem reikija je zelo inovativen, spontan in rastoč,« pojasni Zlatko Križan in nadaljuje: »Samo ljudje smo na svoji stopnji razvoja odgovornost za lastno zdravje skoraj v celoti prenesli na zdravnike, zdravilce in zdravila. Drevesa se zdravijo sama.«

Prepričan je, da je univerzalna življenjska energija prisotna povsod in ves čas: »Čeprav kot tehnika zdravljenja v sodobnem času prihaja z vzhoda, so kanaliziranje energij poznali tudi na evropskih tleh. Znanje izpred dveh tisočletij ponovno oživlja. Resnici na ljubo so se marsikje pojavile tudi zlorabe, govorilo se je o iztrošenosti reikija, vendar se mojstri na to ne oziramo. Naša doktrina se vrača k prvinskosti.«

Toda kaj imajo s tem Kelti? »Veliko, zelo veliko. Keltski reiki je sistem, zasnovan na tradicionalnih simbolih Keltov, ki so bili povezani z različnimi lastnostmi dreves. In smo pri bistvu. Marsikdo, ki začenja z reikijem, se pogosto izgubi v skrivnostnosti simbolov, ki so mu tuji, tudi izrazoslovje zna prispevati svoje, da se marsikdo ne poda do konca poti, čez vse stopnje. Naj poenostavim, sistem je zgrajen na tradiciji in starem znanju Keltov, vezanem na drevesa, ki rastejo tukaj in zdaj,« odgovarja mojster.

V celostno drevo se združujejo korenine, deblo in veje. Kelti so na enak način razčlenili tudi človeka. Združen je iz treh čaš, popkovne oziroma fizične ali instinktivne, srčne ali čustvene in intelektualne, ki se nahaja v glavi. Treba pa je vedeti, da so Kelti tudi drevesa obravnavali kot ljudstvo, korenine so predstavljale glavo, deblo in veje srce, listje in plodovi pa telo oziroma popek. »Preprosto bi lahko rekli, da sodobni keltski reiki drevesno energijo povezuje s človeško in širi znanje samoozdravitve posameznikov s pomočjo energije dreves. Nekako naj bi se vsakdo vrnil nazaj k svojim koreninam, ko odgovor za svoje dobro zdravje išče sam v sebi in s pomočjo ljudstva dreves,« razlaga Zlatko.

Pogovor z drevesi

Verjetno vsi poznamo kakšnega »čudaka«, ki se pogovarja z drevesi, da bi pomagal sebi in drugim. Vedno pogosteje ljudje priznavajo tudi, da občasno objemajo drevesa. Je to dovolj? »Za dušo je to v redu, vendar je bolje, če se k drevesu naslonimo. Nanj je treba pritisniti hrbtenico, ker imamo ljudje tam energijski tok. Še bolje pa je sesti na korenine, hrbet pritisniti ob deblo in gledati v veje. Sicer pa se energija med človekom in drevesom vzpostavi že, ko se mu ta približa in stopi na njegove korenine,« pouči mojster. »Drevesa imajo izredno močan energijski tok. Lahko pojasnim fiziološko: po njih se pretakajo ogromne količine vode, vendar delujejo na različnih frekvencah in tako imajo na človeka različne vplive.«

Kaj pomeni, če se nekdo, denimo, dobro počuti v družbi s hrastom? Mojster odgovarja: »Verjetno ima ta oseba deficit življenjske energije, ker jo okolje izčrpava. Kdor ima obolel kakšen organ, se bo verjetno bolje počutil ob kakšnem drugem drevesu. Treba je vedeti še to, da se po drevesu energija pretaka sedemkrat počasneje kot pri človeku. Če se gre nekdo zdravit k drevesu, si mora vzeti vsaj dve uri časa.« Pove še, da imamo tudi v Ljubljani, na koncu tivolskega drevoreda, ob Cekinovem gradu tri imenitne hraste, kjer se lahko vsakdo napolni z energijo, vendar »žal, v urbanem okolju ljudje ne znamo več živeti instinktivno. Ne znamo se poslušati. Instinkt je treba trenirati. In ta nam bo povedal, katero drevo nam lahko najučinkoviteje pomaga odpraviti težave.«

Za vsako težavo drevo raste

V keltski tradiciji so imela še zlasti velik pomen samonikla drevesa, ki so rasla na meji med kultiviranim in divjim prostorom. Mednje so spadala zlasti hruške, češnje, orehi, leska. V centralni Evropi, pa tudi v slovenski tradiciji, ima pomembno mesto lipa, ki so jo Veneti poimenovali drevo življenja. To naj bi si prislužila zaradi lepote in zdravilnih lastnosti.

Keltski reiki pa slavi še druga drevesa. Bezeg, na primer, naj bi po njihovem verovanju pomagal pri izganjanju duhov, zaščiti, zdravljenju bolezni, obilju in pri slabem spancu. Bršljan velja za vir zaščite, zdravljenja, splošne sreče, zvestobe in ljubezni. Bukev naj bi pomagala pri uresničitvi želja, ustvarjalnosti, samozavesti in vedrini. Zelo cenjen je glog, ki pomaga pri plodnosti, nedolžnosti, veselju in zaščiti zdravja. Že prej omenjeni hrast pa naj bi nas zaščitil, ozdravil ter vplival na potenco, plodnost in srečo.

Na številnih slovenskih vrtovih rastejo jablane. Te so, po keltskem izročilu, zelo primerne za zdravljenje bolezni, za ljubezen, nesmrtnost, modrost, znanje in razodetje. Vrba pa, denimo, predstavlja vir ljubezni, zaščite in zdravja.

Kelti so slavili vse, kar ima leseno steblo. Tako, denimo, tudi vinska trta, pušpan, resje in kovačnik spadajo med keltska drevesa.

Samozdravljenje z energijo

»Drevesa nas lahko tudi marsičesa naučijo. Na primer, kako pomembno je, da ima človek korenine in da v današnjem zapletenem svetu drago plača, če se preveč razveji. Da bi lahko rasli naprej, moramo tudi ljudje, enako kot drevesa, včasih odvreči svojo staro skorjo. Tudi za človeka je dobro, če začne pozno cveteti, izogibati pa se moramo ljudi, ki bi nas radi posekali. Kot pri drevesih,« vleče paralele mojster reikija. »Drevesa so del človeškega razvoja. V primerjavi z našimi življenji so drevesa obrnjena vase, človek pa teži k življenju navzven. Drevesa nam ponujajo brezpogojno ljubezen, čistost, skrb za druge, radodarnost. Prav vsako drevo ima zdravilno moč in vsakdo lahko meditira z drevesnimi energijami. Da si boste lažje predstavljali, koliko energije se pretaka po drevesu, vam povem, da štor živi še dve leti po tem, ko deblo posekajo. Zato se je dobro usesti na kakšen štor.«

Na podlagi študija in osebnih izkušenj Zlatko verjame, da v vsakem drevesu biva zdravnik. Pa tudi v človeku: »Imenuje se imunski sistem. S pomočjo energije dreves ga lahko nežno, brez sile, vsakdo okrepi. Dobro je vedeti, da gre energija vedno sama od sebe tja, kamor je treba. A pri hujših težavah mora človek obiskati zdravnika. Zdravilci nikoli ne postavljamo diagnoz. Uradna medicina v Sloveniji ima sijajne diagnostike. Če vas zdravilec, s katerega koli področja, ne bo najprej napotil k zdravniku, je navaden šarlatan. Naloga zdravilca, tudi mojstra reikija, je človeka naučiti tehnik samozdravljenja, usklajevanja in harmoniziranja energij. Praktiki keltskega reikija ne diagnosticiramo okoliščin in prav tako tudi ne izvajamo medicinskih tretmajev, ne predpisujemo zdravil ali oviramo tretmajev medicinskih profesionalcev. Pa tudi vsak praktik reikija še ni zdravilec.«

Simbolika dreves

Iz keltskega izročila prihaja tudi horoskop, njegovi znaki pa so neposredno povezani s simboli dreves. »Kelti so bili pravi fanatiki, kar se dreves tiče. Ni prav preprost. Tri dni je, denimo, aktiven hrast, dvanajst jelša in tako naprej. To pomeni, da je v tistem času določeno drevo najbolj aktivno. Človeku, ki se je rodil na dan povečane aktivnosti posameznega drevesa, so Kelti pripisali lastnosti, ki so bile značilne tudi za tisto drevo. Zanimivo pa je tudi, da so že prej omenjene simbole vedno vklesavali v les. Le redki ohranjeni primerki kažejo znake dreves, vklesane v kamen. Arheološki zapisi kažejo, da smo Slovenci v zgodovini uporabljali kar 24 od 27 keltskih simbolov. Gre za vzorec informacij, za nekakšno kodo. Z njo lahko zdravimo tudi na daljavo, preseneti Zlatko in poudari, da je mojster reikija le neke vrste antena med drevesom in nekom, ki potrebuje pomoč in energijo dreves.

Helena Peternel Pečauer

Keltski reiki povezuje in usklajuje drevesno energijo s človekovo in širi znanje o samoozdravitvi.

Zlatko Križan, mojster keltskega reikija, uči ljudi krepiti zdravje s pomočjo dreves. Fotografiji Mavric Pivk

Energija v drevesu je živa še dve leti po tem, ko ga posekajo.

Hipnoza

Hipnoterapija je uporaba hipnoze s strani šolanega hipnoterapevta, ki pomaga ljudem do pozitivnih sprememb v njihovem življenju. Uporaba hipnoze daje terapevtu možnost, da zaobide kritične dele zavesti in dostopa direktno do podzavesti.

Vsa naša priučena vedenja (obnašanja) in navade, bodisi dobre ali slabe, se nahajajo v naši podzavesti. Hipnoza omogoča hitro spremembo na bolje, ker hipnoterapevt dostopa do samega centra, kjer so zakoreninjeni vzroki težav, to je podzavest. Stare negativne asociacije in vedenjski/miselni vzorci so lahko hitro odstranjeni in na njihova mesta lahko hipnoterapevti “vgradimo” nove pozitivne, ki omogočijo relativno hitro spremembo v kvaliteti življenja.

Skratka, z pomočjo hipnoze lahko pomagamo človeku doseči pozitivne želene spremembe v življenju neke osebe.

Vse naštete probleme se da uspešno odpraviti ali vsaj v veliki meri ublažiti njihove posledice na življenje posameznika.

– kajenje
– praskanje
– grizenje nohtov
– razvade na splošno
– prekomerno uživanje hrane
– fobije in strahovi
– strah pred preizkusi/izpiti

– strah pred letenjem z letalom
– stres
– nespečnost in druge težave s spanjem (moreče sanje)
– razne težave, ki se pojavijo med partnerjema (ljubosumje, nezaupanje)
– slab spomin in pomanjkanje motivacije za učenje
– slaba koncentracija
– težave z javnim nastopanjem (trema)
– tesnoba
– kronične bolečine
– osebnostni problemi
– depresije (ko niso zdravljene s psihofarmaki)
– težave pri doseganju osebnih ciljev
– psihoseksualni problemi (erektilna disfunkcija, predčasen izliv)
– težave s samozaupanjem
– podcenjujoče mnenje o samem sebi

Hipnozo lahko seveda uporabimo kot orodje za rešitev težav in izboljšanje kvalitete življenja še na drugih področjih, zgoraj našteti primeri so samo nekateri od teh in ne edini.

Ljudski zdravilec

Lahko bi pisali in napredali modrosti, pa jih ne bomo. Preprosto bomo objavili star članek/razmišljanje o ljudskem zdravilcu iz leta 2007…Mnenje si potem ustvarite sami

Ali pa se nam pridružite, da zberemo Skrito Energijo in skupaj dokončamo oblikovanje profila ljudsekga zdravilca.

Kar nam je v dosegi cenimo malo – oziroma, zgodba o obujanju tradicionalnega slovenskega zdravilca

Avtor: Zlatko Križan

Od kar sem se naučil brati vem eno – knjige nimajo nog, zato same ne pridejo do mene – sam se moram potruditi do njih. Vendar pri tem ne mislim samo na materialno plat knjige, mišljena je predvsem knjiga kot simbol varovanja in prenašanja znanja. Za znanje gre. In z znanjem je povezan tudi trajnostni razvoj, toda kaj pomeni trajnost, se bomo dotaknili v globini tega prispevka. Trajnostni razvoj prepogosto povezujemo samo s podeželjem, do tega pa prihaja zaradi našega enostranskega poznavanja samega pojma. Le kaj pa ima vse to skupnega z zdravjem, zdravilstvom ? Ogromno.

Narava

Trajnostni razvoj je res lep preplet besed, ki se zelo rad uporablja v populističnih nagovorih politike, ki pa ponuja rešitve in podporo graditve le enega stebra trajnostnega razvoja. In to gospodarskega (ekonomskega) – kaj pa ostala dva stebra? Trajnostni razvoj je preplet treh stebrov, socialnega (družbenega), gospodarskega (ekonomskega) in okoljskega. Samo na teh treh stebrih lahko sloni razvoj v prihodnje. In smo tam (kjer ni muh), kjer ni več sprenevedanja. Ko govorimo o tem novem času, ki prihaja, ko se govori o renesansi, o svetlobi o odpiranju, je res, da smo v tem času, pa ne ker bi nekateri s strahom in figo v žepu še vedno korakali kot raki v stare čas, ampak smo v novem času predvsem zaradi povezovanja znotraj znanosti. Govorim o interdisciplinarnosti. Tako nam lahko etno-medicina pri rekonstrukciji starih znanj in praks mnogo pomaga. Namreč gre za zlitje, preplet misli in iz tega izhajajočih znanj. Etnologija in Medicina z roko v roki. Antropologija pa tudi ne zaostaja.

Znanje

Ko so še stari ljudje malikovali drevesa in se hodili k njim zdravit, je to postalo že tako obremenjujoče, da je marsikatero drevo dala lokalna duhovščina s pomočjo orožnikov posekati. Takrat je beseda zdravje še izhajala iz izvora, ko so se ljudje zdravili »z druvjem«. Danes smo tako daleč, da smo že izgubili stik z izvorom, v hitrem slogu življenja pozabili tudi na to, da bi se vprašali »H kateremu zdravniku pa se hodi zdravit Drevo«. Pa pustimo Drevesa, ta se znajo zdravit s svojimi smolami sama. Zato pa lahko ljudje imamo »smolo«, in ko se zdravje prevesi v bolezensko stanje, prihaja v »novi dobi« do velikega absurda. V Sloveniji pride na enega zdravnika 419,12 prebivalcev (po Eurostatu – HFA kazalniki pravijo, da na 100 000 prebivalcev pride 224,23 zdravnikov), kar pomeni, da imamo visoko stopnjo dostopnosti do uradne medicine in pomoči toda vsi vemo, da statistika premore marsikaj, realno življenje pa nekaj povsem drugega. Namreč spremenjene ekonomske in socialne razmere »tranzicije« srednjemu in nižjemu sloju vedno bolj oddaljujejo zdravstveno storitev, saj si je preprosto ne morejo privoščiti. In tu nastopa polje sive »alternative«, področje poplave zdravilcev, zdravilstva, metod zdravljenja takšnih in drugačnih (toda te teme ne bomo načenjali, čeprav bi recimo tudi kakšna cvetka sodila v ta zapis, kako je »in« dvotedenski študij Ayurvede v Nemčiji), pri tem pa se iz prakse umika staro znanje – kot mu radi popularno rečemo – naših »babic in dedkov«. Namreč v njihovih časih je bilo zdravnikov le nekaj po mestih in cenovno so bili zelo nedostopni (da o mobilnosti in dolgih poteh do njih ne govorimo). Zato so bili na podeželju in med revnejšimi sloji kot podpora vaški padar, vešča, veščak, zaročitelj, ranocelnik, zeliščarica…Vsak zaselek je imel hišo, v kateri je bil nekdo, ki je znal pomagati, če že ne povsem pozdraviti. Nabor zdravilca je bil širok, od zeliščarstva, do puščanja krvi, polaganja rogov, diagnosticiranja z gledanjem v vodo ali scanje (uroskopija), polaganjem kamnov, oblaganjem z glino, vozlanjem, zagovarjanjem…

Resnica

In smo pri etiki. Tej znanstveni veji filozofije, ki se ukvarja predvsem z odnosom človeka do človeka. Etika, ki bo morala slej kot prej preseči svojo omejenost in prerasti v trajnostno etiko, ki se bo ukvarjala tudi z odnosom med vsem živim. Za to bo pa potrebno prerasti marsikatero religiozno, duhovno omejenost, sama kultura bo morala postati to, kar je in ne to, na kar je bila sedaj reducirana. (Danes se posplošeno enači kulturo samo z umetnostjo, kar je velika zabloda, saj je kultura preplet – znanosti, etike in morale, izobraževanja in umetnosti). Vsekakor ne gre zanikati časa v katerem smo. Uradni medicini, ki temelji na znanosti, se lahko zahvalimo za podaljševanje našega časa življenja, dobri in učinkoviti diagnostiki gre pripisati marsikatero bližnjico do dobrega zdravja. Predvsem pa, ko smo pri zdravju, se preveč osredotočamo na bolezen kot takšno in manj na zdravje. Težišče pa naj bi bilo ravno obratno – pri vsakem posamezniku dobro zdravje, to pa pomeni manj možnosti za bolezen.

V vseh zgodovinskih dobah, na vseh stopnjah razvoja in na vseh kontinentih se je človek srečeval z boleznijo in smrtjo ter se trudil, da bi ostal zdrav in si podaljšal življenje. Bolezen je bila že v davni preteklosti velika nevarnost za človeka in za družbo, zato si je vsako ljudstvo izdelalo svoj način boja proti boleznim in si ustvarilo svoje ljudsko zdravilstvo. Ljudsko zdravilstvo ni bilo nikdar samo sebi namen; vedno je nosilo trajno izročilo. Tesno je bilo povezano z magijo, verovanji, z logiko, ki je ne moremo zanikati. Poleg tega je bilo vselej zelo izvirno, iznajdljivo, znalo se je prilagajati času in prostoru. Bilo je trajno, dopuščalo pa je tudi možnost, da so se nove informacije, ki so se porajale, nacepile na njegove tradicionalne elemente. Še preden je bila kaka novost sprejeta, je morala postati last širokih ljudskih množic.

Glasniki ljudske medicine so bili ljudje, ki so imeli večjo sposobnost zdravljenja od drugih. To so bili ljudski zdravniki. V začetku obstoja človek ni poznal zdravil. Užival je predvsem rastlinsko hrano, s katero se je tudi zdravil, ko je zbolel. Prva zdravila v obliki živeža so nabirale žene. Nekatera zdravila so naši predniki odkrili, ko so si z raznimi rastlinskimi deli zdravili rane, ki so jih dobili na lovu ali v boju.. Pozneje je človek spremenil način življenja in se je začel preživljati s poljedelstvom, z gojenjem novih kultur in rejo domačih živali. Tako so se rastlinskim pripomočkom pridružila še zdravilna sredstva živalskega izvora. Nagonsko zdravljenje bolezni in poškodb se je umaknilo namenskemu zdravljenju. Znanje s področja ljudske medicine so pozneje prevzele organizirane civilizacije kot svoje uradno zdravilstvo. Dolga stoletja so v ljudskem zdravilstvu uporabljali le zdravila rastlinskega izvora. Že v davnini pa so ljudje razen zdravilnih učinkov spoznali tudi strupeno in škodljivo delovanje rastlin; pri nekaterih tudi njihovo omamno moč. Ljudsko zdravilstvo posameznega naroda nam tako ne daje samo informacij o ljudskem zdravljenju, temveč nam hkrati govori tudi o zdravstveni kulturi naroda, o njegovem odnosu do zdravja, bolezni in življenja. Zakoni razvoja pa so ostali isti, enak je ostal tudi človek, njegova hotenja, njegov odnos do bolezni, zdravja in smrti. Spremenili so se okolje, kvaliteta življenja, etične vrednote človeka, predvsem pa družbenoekonomski odnosi, ki so ustvarjali pogoje za različne medicinske vidike.

Človek si je počasi, toda odločno podrejal naravo. Postajal je bolj prilagodljiv, prožnejši in preudarnejši. Nikdar pa ni mogel zatajiti preteklosti, svojih korenin. Nasprotno, sedanjost sili človeka, da vsak dan ponovno izhaja iz preteklosti, da se vsak dan “ponovno rodi”. Tako sta se v medicini, bolj kot v drugih strokah, preteklost in sedanjost močno zbližali. Zdravilni postopki, ki so danes sprejemljivi, postanejo lahko že jutri sporni, nikdar pa tako neprimerni, da jih ne bi čez čas ponovno sprejeli. Veličina medicine je v tem, da se ponavlja. Njen razvoj je selektiven in zavrača vse tiste postopke v zdravljenju, ki so se v preteklosti pokazali škodljivi. “Predvsem ne škodovati!” so rekli stari zdravniki. To je zlato pravilo, upoštevala ga je tudi ljudska medicina. In to je tudi danes prvo vodilo medicinske etike, ki sicer v vseh razvojnih obdobjih ljudske medicine ni bilo zapisano, bilo pa je vedno živo prisotno pri vseh ukrepih, ki so jih imeli za zdravilne.

Ta dialektični razvoj človeške skrbi za zdravje je bil zaznaven že v prvih civilizacijah, pozneje v zgodovini in je še danes. Opravil pa je poleg medicinske tudi veliko družbeno poslanstvo, saj je bil “nadčloveški” in je povezoval ter zbliževal plemena, narodnosti, ljudstva in vse človeštvo. Ljudsko zdravilstvo je poleg svoje osnovne naloge opravilo še veliko kulturno poslanstvo, na katerega danes radi pozabljamo. Vse to nosi človek globoko v sebi in se temu primerno tudi ravna. Posebno v primeru bolezni. Bolezen lahko nepričakovano pretrga nit življenja, zato je ta faktor tveganja v našem življenju prav v ospredju. Človek je v preteklosti storil vse, da je bil njegov boj za življenje bolj uspešen. Zato je obnašanje bolnega drugačno kot pri zdravem človeku. Ko človek zboli, se oglasi v njem misel na preteklost, želja po ozdravitvi, strah pred smrtjo. To “usedlino” nosimo v sebi, moramo jo poznati, da bi bolje razumeli bolnika, ki v stiski sega po najrazličnejših zdravilih in ravna tako, kot mu veleva preteklost. Na ta način bomo tudi razumeli fenomen samozdravljenja, pojav, ko se večina ljudi najprej skuša pozdraviti sama, z domačimi zdravili. Šele čez nekaj dni, če zdravljenje ni uspešno, se bolniki napotijo k zdravniku. To navado smo podedovali od prednikov in jo še danes nosimo v sebi. Ljudsko zdravilstvo še ni dovolj raziskano, zlasti ne v luči socialne antropologije. Prav tako niso razčiščeni odnosi med ljudsko in sodobno, znanstveno medicino. Na ljudsko zdravilstvo ne smemo gledati izolirano, saj gre za del aktivnosti človeka in družbe v njegovi ožji in širši okolici, v sedanjosti in preteklosti, v svetu, ki ga obkroža. Posamezni elementi ljudskega zdravilstva so enaki pri večini ljudstev, medtem ko so drugi značilni samo za posamezne kulture. Tako so bile rastline (in so še danes) najbolj pogosto zdravilno sredstvo v vseh ljudskih medicinah. Pred približno 3000 leti je veliki zdravnik Asklepios iz Tesalije postavil takle vrstni red uporabljenih zdravilnih sredstev: Najprej beseda, nato rastlina, na koncu pa nož!

Obstaja tesna povezanost med ljudskim zdravilstvom in socialno-ekonomskim razvojem družbe. Zdravstvena kultura ljudi je z dvigom ekonomske moči dobivala hkrati tudi nove razsežnosti. Zatrte so bile masovne bolezni, kot so tuberkuloza, malarija in druge nalezljive bolezni. Hkrati so se začele širiti socialne bolezni (srčne bolezni, sladkorna bolezen), zoper katere je moralo ljudsko zdravilstvo iskati nova zdravila in se mora torej prav tako spreminjati in prilagajati novim družbenim razmeram.

V zadnjem obdobju se je zanimanje za ljudsko zdravilstvo povečalo. Vzrok za to je verjetno v krizi, v kateri se je znašla sodobna medicina, povzročila pa jo je tehnološka revolucija v medicini, ki je nekdanji tesni odnos med zdravnikom in bolnikom povsem zanemarila in prepustila bolnika aparaturam in laboratorijem. To je bolnika zelo razočaralo, navdal ga je občutek ogroženosti, ki ga vodi nazaj k naravi.

In smo takoj spet na začetku, pri trajnostnem razvoju. Brez zdravega okolja (naravno pridelana hrana, kakovostna voda, varčevanje z naravnimi viri, …) in socialne uravnovešenosti (beri: višji ekonomski prag preživetja) tudi gospodarski steber ne bo prenesel vseh bremen razvoja…

ADD:

Le zakaj se torej lotiti »oživitve« slovenskega ljudskega zdravilca ? Mnogo razlogov smo že navedli do sedaj; lahko bi zaročili to, kar počnemo, s starim rekom »če že ne nuca,pa naj vsaj ne škodi« , vendar ni naš cilj samo kanček vnosa reda v pojem zdravilec, ki je kot beseda prepogosto zlorabljena; ne gre tudi samo za ohranjanje nečesa zaradi ljubezni do preteklega. Bolj gre za funkcionalno poklicno profiliranje obsega znanj, veščin in metode (metod) dela kot takšne s preprostim motivom, da se vrstni red zdravljenja > beseda > zdravilo > nož (kot danes vse teče) bolj osredotoči na besedo in naravno zdravilo (poudarek je na naravno) in bo nož le v skrajni sili potreben.

In na koncu naj vsem, ki se v tem našem izvajanju in izzivanju »najdete« zapišemo, da smo pri tem iskanju znanja in poti oživitve poklica ljudskega zdravilca zelo odprtih vrat. Veseli bomo vsake iztočnice, sodelovanja, usmeritve, saj smo tkalci in smo mreža. In za nas ne velja – kar nam je v dosegi, cenimo malo.

Zlatko Križan,

 

Viri in literatura

BOHINC Pavle, Koren lečen koren strupen, Ljubljana 1992

BORISOV Peter: Od ranocelništva do začetkov znanstvene medicine na Slovenskem, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1977.

BORISOV Peter: Pregled razvoja medicinske miselnosti in odkritij, Univerza Edvarda Kardelja, Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, Ljubljana 1980.

DVORŠAK Andrej: Padarske bukve, Ljubljana 1996

MINAŘIK Franc: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila, Lek, Ljubljana 1971.

MÖDERNDORFER Vinko: Ljudska medicina pri Slovencih, Ljubljana 1964

PERTL Eman: Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850-1941, v: Svet med Muro in Dravo, Obzorja, Maribor 1968, str. 516-588.

VOGEL Aleksander: Ljudski zdravnik, Ljubljana 1975

ZADRAVEC Jože: Ljudska medicina v Prekmurju, Pomurska založba, Murska Sobota 1985;

In še preko 280 naslovov in avtorjev…

 

Opomba avtorja !

Opomba: poudarek je na metodi in ne na zdravilcu!