Toksična rekreacija!

Po reviji “Skupaj za zdravje, človeka in narave” povzemamo tale članek:

Toksična rekreacija!

Ekovodič 2014/2015

Rekreacija v parkih, na športnih terenih ali golf igriščih utegne biti veliko bolj nezdrava, kot si mislimo.
Po uradnih podatkih, zbranih v drugih državah, naj bi na urbanih javnih površinah uporabili od 0,2 do 2,7 % vseh porabljenih pesticidov. Delež je sorazmerno majhen, tveganja pa precej večja, kot je razbrati iz teh številk.
Ko kmet poškropi njivo, po njej v času karence praviloma nihče ne hodi.
Ko pa enako storijo v parku, je zgodba drugačna. Ali ste že kdaj videli napis na vhodu v park, da je hoja po zelenici prepovedana zaradi pesticidov? Pri nas ne. V nekaterih državah pa je to običajna praksa.
Dodatno je težava tudi v odtoku fitofarmacevtskih sredstev v površinske vode, ki je 10-krat večji kot pri kmetijskih zemljiščih. K temu pripomore predvsem zalivanje zelenic.
Golf igrišča na leto „potrebujejo“ vsaj od 5 do 6 nanosov fungicidov, en nanos insekticida in po potrebi en nanos herbicida. Nogometna igrišča pa približno polovico kemikalij, ki so v uporabi na golf igriščih.
Naslednjič torej za sprehod izberimo manj „vzdrževane“ zelene površine ali pa se odpravimo v gozd.

Dodaj odgovor