ZEOLIT+ soudeležen pri nastanku življenja

Moč naravnega zeolita preseneča tudi znanstvenike, odkrili so, da je ohlajena lava, odločilno sodelovala pri nastanku življenja. Rečeno je bilo, da je življenje nastalo v vodi, danes vemo, da so pri nastanku proteinov in nukleinskih kislin, sodelovani vsi elementi: ogenj, zrak, voda, zemlja. Čas zeolita sega milijone let nazaj, ko so na zemlji bruhali številni ognjeniki. Aluminijeve silikate in alkalne kovine, ki sestavljajo izbruhan pepel so vetrovi raznašali po zemeljski obli, kjer so naleteli na vodo, npr. ob razbrazdanih obalah morij je prišlo do razburkane kemične reakcije.

Zaradi vezave pepela in vode so se nazadnje povsod po Zemlji oblikovale debele plasti strnjenega zeolita. V njegovih brazdah in razpokah so se ob morskih obalah vedno znova mešale prve aminokisline, ki so deževale iz praatmosfere. Iz teh aminokislin, ki so nastale iz sestavin prajuhe, kot so amonijak, metan, in druge vodikove spojine, se je po vsej verjetnosti razvilo organsko življenje.

Ker zeolit pri segrevanju oddaja vezano vodo, se zdi kot da pleše “vre” ne da bi razpadlo alumosilikatno ogrodje, zato mu je švedski mineralog A.F.Cronstedt dal ime zeolithos – zeo (gr.) “vreti” in lithos (gr.) “kamen”.

Vir: Dr. med. Ilse Triebnig in Ingomar W. Schwelz, Kamen življenja – Kako lahko vulkanska kamnina zeolit klinoptilolit reši vaše življenje

Dodaj odgovor